چه کسانی عقل ندارند؟

۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ،۱۹:۰۸:۴۸ +۰۰:۰۰

ف.خ             نشانه های عقل نداشتن از دیدگاه روانشناسی  عنوان را که خیلی رک نوشتم، امیدوارم بقیه ی مطلب را هم همانطور که دلم می خواهد بی پرده و صریح [...]