کرونا در تلویزیون

۱۳۹۹/۴/۱۳ ،۲۱:۲۸:۲۰ +۰۰:۰۰

تلویزیون و اطلاع رسانی در مورد کرونا امروز حقیقت آن چیزی است که تلویزیون می گوید       "ریچارد لین"                            [...]