اردیبهشت ۱۳۹۹

هیچ شغلی شریف نیست!

۱۳۹۹/۲/۱۲ ،۱۲:۰۷:۱۵ +۰۰:۰۰

شغل شریف  با شنیدن این ترکیب چه شغلی به ذهنتان می آید ؟ احتمالا رفتگر یا به قول جدیدترها پاکبان. شغلی که مردم آن به پاکی و شرافت شناخته شده اند، چون افرادی زحمتکش [...]

هیچ شغلی شریف نیست!۱۳۹۹/۲/۱۲ ،۱۲:۰۷:۱۵ +۰۰:۰۰

اسفند ۱۳۹۸

بزرگترها پیامد رفتارشان را می بینند

۱۳۹۹/۱/۱ ،۱۸:۳۶:۰۶ +۰۰:۰۰

ف.خ         فاصله بین رفتار و پیامد آن از دید روانشناسی روانشناسان معتقدند تنبیه کودک باید سریع انجام شود. بلافاصله بعد از کار بد، تنها در این صورت است که کودک بین [...]

بزرگترها پیامد رفتارشان را می بینند۱۳۹۹/۱/۱ ،۱۸:۳۶:۰۶ +۰۰:۰۰

شهریور ۱۳۹۸

پرورش کودک قدم دوم: تنبیه!

۱۳۹۸/۶/۲۸ ،۰۸:۰۲:۳۵ +۰۰:۰۰

ف.خ روانشناسی تنبیه           تنبیه: اولین چیزی که به ذهنمون میاد؟ کتک، چوب، فلک، تحقیر و... در این سالهای اخیر زیاد شنیدیم که کودک را نباید تنبیه کرد. والدین جوانتر [...]

پرورش کودک قدم دوم: تنبیه!۱۳۹۸/۶/۲۸ ،۰۸:۰۲:۳۵ +۰۰:۰۰