شهریور ۱۳۹۸

تو خوب نیستی

۱۳۹۸/۷/۲۱ ،۱۶:۰۱:۲۷ +۰۰:۰۰

ف.خ نظریه اریک برن   من خوب هستم تو خوب نیستی من خوب نیستم تو خوب نیستی: سناریوی بدون عقل. بچه ای که دائما کتک می خورد. در طولانی مدت مورد ضرب و شتم و [...]

تو خوب نیستی۱۳۹۸/۷/۲۱ ،۱۶:۰۱:۲۷ +۰۰:۰۰

من خوب نیستم

۱۳۹۸/۶/۱۹ ،۱۵:۴۳:۴۰ +۰۰:۰۰

ف.خ نظریه اریک برن   من خوب نیستم: سال های اول زندگی خیلی مهم هستند. روانکاوان میگویند: شخصیت فرد در همین سالها شکل میگیرد. بعد از آن تغییر نمیکند. خیلی ها این دیدگاه را قبول [...]

من خوب نیستم۱۳۹۸/۶/۱۹ ،۱۵:۴۳:۴۰ +۰۰:۰۰