چرا اخلاق خوب نیست؟!

۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ،۱۹:۰۴:۴۷ +۰۰:۰۰

ف.خ               یک بررسی روانشناسی چرا اخلاق از ما انسان های بهتری نساخته است؟ چرا اخلاق خوب نیست؟! اخلاق همیشه خوب بوده، ما هم همیشه هم یاد گرفتیم و [...]