باورها و ارزش های جهان سومی

۱۳۹۹/۳/۲۹ ،۱۱:۳۶:۱۱ +۰۰:۰۰

بازنگری برخی ارزش ها از دیدگاه روانشناسی  یک اختلال روانی بین دانشمندان و افراد موفق آن سوی آب ها وجود دارد. برخی از این افراد عمیقا دچار نگرانی و احساس گناه می شوند، بدین [...]