خرداد ۱۳۹۹

می خواهم زندگی ام پیوسته باشد

۱۳۹۹/۳/۱ ،۰۹:۱۰:۵۳ +۰۰:۰۰

احساس نیاز به پیوسته بودن زندگی روانشناسی رشد انگار همین دیروز بود. می خواهم رندگی ام پیوسته باشد دکتر فائزه خانلرزاده  روانشناس این جمله رو همه ی ما گفتیم، با دیدن یک [...]

می خواهم زندگی ام پیوسته باشد۱۳۹۹/۳/۱ ،۰۹:۱۰:۵۳ +۰۰:۰۰

اردیبهشت ۱۳۹۹

دی ۱۳۹۸

واقعیت چطور تحریف می شود؟

۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ،۱۴:۵۴:۰۲ +۰۰:۰۰

ف.خ                 تحریف واقعیات از دید روانشناسی تحریف واقعیت : تا بحال به صدای ضبط شده ی خود گوش کردید؟ مکالمه ی خود با دیگری یا فیلمی از [...]

واقعیت چطور تحریف می شود؟۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ،۱۴:۵۴:۰۲ +۰۰:۰۰