دنیا حس مادرانه می خواهد

۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ،۱۷:۳۶:۲۶ +۰۰:۰۰

ف.خ         انرژی مادرانه دنیا به انرژی زنانه نیاز دارد، به دلسوزی، مراقبت و نگرانی مادرانه. دنیای این روزهای ما انسان هایی را می خواهد که فقط خودشان را نبینند و به [...]