ارتباط های انسانی برای چه بود؟

۱۳۹۹/۱/۱۳ ،۱۹:۵۸:۵۰ +۰۰:۰۰

ارتباط میان انسان ها از دید روانشناسی انسان اجتماعی به انسان نیاز دارد. او دوست دارد دیده شود و محبت و توجه دریافت کند. می خواهد تحسین شود و گاهی دیگران به او افتخار [...]