خواستگاری دختر از پسر

۱۳۹۹/۴/۲۱ ،۱۹:۰۳:۳۹ +۰۰:۰۰

خواستگاری از دید روانشناسی  عشق یکی از غیرارادی ترین تجربیات زندگی است. شاید یکی از آرزوهای انسان این باشد که بتواند تصمیم بگیرد چه کسی عاشق او شود. از این روی می توان گفت [...]