دی ۱۳۹۸

خود واقعی دوست داشتنی نیست!

۱۳۹۸/۱۰/۱ ،۱۵:۴۵:۵۶ +۰۰:۰۰

ف.خ             روانشناسی انتظارات اشتباه خود واقعی ام را دوست نداشته باش! ما اگر توانمند باشیم  بتوانیم درست فکر کنیم اهل زحمت و  تلاش باشیم احترام بیشتری خواهیم داشت. اگر [...]

خود واقعی دوست داشتنی نیست!۱۳۹۸/۱۰/۱ ،۱۵:۴۵:۵۶ +۰۰:۰۰

خود واقعی ام را دوست نداشته باش!

۱۳۹۸/۱۰/۱ ،۱۵:۴۶:۱۱ +۰۰:۰۰

ف.خ             "باید منو واسه ی خودم بخواد" یعنی چه؟ خود واقعی: "باید منو واسه ی خودم بخواد". این یک توقع احساسی در روابط عاشقانه است. بیشتر قوانین و خواسته [...]

خود واقعی ام را دوست نداشته باش!۱۳۹۸/۱۰/۱ ،۱۵:۴۶:۱۱ +۰۰:۰۰