آبان ۱۳۹۹

نامهربان ها جذاب ترند

۱۳۹۹/۸/۲ ،۰۹:۳۷:۲۸ +۰۰:۰۰

چرا آدم های نامهربان جذاب ترند؟ روانشناسی همه ی ما کم و بیش این احساس را داریم که بد هستیم. درجه ای از " عدم اطمینان به خود" در وجود ماست و  این نگرش [...]

نامهربان ها جذاب ترند۱۳۹۹/۸/۲ ،۰۹:۳۷:۲۸ +۰۰:۰۰

روانشناسی باید همه جا دخالت کند

۱۳۹۹/۷/۲۷ ،۱۱:۳۴:۴۵ +۰۰:۰۰

هر جایی که انسان است روانشناسی باید دخالت کند هر جایی که انسان است روانشناسی باید دخالت کند؛ چون روانشناسی به رضایت انسان اهمیت می دهد. مشاوره پشت درهای بسته نمی تواند تغییرات اساسی [...]

روانشناسی باید همه جا دخالت کند۱۳۹۹/۷/۲۷ ،۱۱:۳۴:۴۵ +۰۰:۰۰

 با مجرم ها چه باید کرد؟

۱۳۹۹/۷/۲۲ ،۲۰:۱۱:۲۶ +۰۰:۰۰

رفتار موثر با مجرم ها از دید روانشناسی برای این که جرم و جنایت اتفاق بیفتد، به چند عامل نیاز داریم. مهم ترین عامل فقر مالی است. فقر مالی زندگی در مناطق ناسالم را [...]

 با مجرم ها چه باید کرد؟۱۳۹۹/۷/۲۲ ،۲۰:۱۱:۲۶ +۰۰:۰۰

عاشق و معشوق

۱۳۹۹/۷/۱۸ ،۱۸:۴۴:۱۲ +۰۰:۰۰

عاشق و معشوق در رابطه از دید روانشناسی میان عاشق و معشوق فرق بسیار است چون یار ناز نماید شما نیاز کنید همان طور که حضرت حافظ فرمود و خودمان نیز می دانیم در [...]

عاشق و معشوق۱۳۹۹/۷/۱۸ ،۱۸:۴۴:۱۲ +۰۰:۰۰

ما بدهکار نیستیم

۱۳۹۹/۷/۷ ،۲۰:۱۹:۱۴ +۰۰:۰۰

احساس گناه یا بدهکار بودن از دید روانشناسی ما بدهکار نیستیم: ما نیاز داریم خوب، دوست داشتنی و مورد تایید دیگران باشیم. این نیاز عمیق اگر به خوبی برآورده نشود،  سال های بعدی زندگی [...]

ما بدهکار نیستیم۱۳۹۹/۷/۷ ،۲۰:۱۹:۱۴ +۰۰:۰۰

مهر ۱۳۹۹

به فرزندان خود اجازه ی طلاق بدهید

۱۳۹۹/۷/۳ ،۱۱:۳۸:۲۴ +۰۰:۰۰

طلاق را برای دیگران سخت نکنید روانشناسی در مورد ازدواج خوب زیاد خواندیم، شنیدیم و صحبت کردیم. دو نفر باید عاشق هم شوند، برای هم جذابیت فیزیکی داشته، از نظر ویژگی های شخصیتی و [...]

به فرزندان خود اجازه ی طلاق بدهید۱۳۹۹/۷/۳ ،۱۱:۳۸:۲۴ +۰۰:۰۰

تحمل رفتاری صادقانه نیست

۱۳۹۹/۷/۳ ،۱۱:۵۶:۰۴ +۰۰:۰۰

تحمل کردن از دیدگاه روانشناسی تحمل یک رفتار سالم نیست. تحمل یعنی من حرف هایی دارم که به زبان نمی آورم. وقتی حرف های ناگفته در رابطه وجود دارد، رابطه سالم نیست. رابطه ی [...]

تحمل رفتاری صادقانه نیست۱۳۹۹/۷/۳ ،۱۱:۵۶:۰۴ +۰۰:۰۰

در مورد همسر دیگران نظر ندهید

۱۳۹۹/۶/۲۵ ،۱۲:۵۳:۱۵ +۰۰:۰۰

اثر نظر منفی ما در مورد همسر دیگران از دید روانشناسی  هرگز پیش هیچ کس در مورد همسرش نظر منفی ندهید; مگر اینکه قصد داشته باشید آن رابطه را خراب کنید! ما زیاد گفتیم [...]

در مورد همسر دیگران نظر ندهید۱۳۹۹/۶/۲۵ ،۱۲:۵۳:۱۵ +۰۰:۰۰

گاهی باید کمی توهین کرد!

۱۳۹۹/۶/۲۵ ،۰۴:۵۶:۱۲ +۰۰:۰۰

گاهی باید توهین آمیز نوشت! 🖋 غیرت احساس مسئولیت نیست 🖋 غیرت محافظت نیست 🖋 غیرت همان حسادت نیست 🖌 غیرت خشم است 🖌 احساس مالکیت است 🖌 غیرت کنترل بیمارگون زن توسط مرد [...]

گاهی باید کمی توهین کرد!۱۳۹۹/۶/۲۵ ،۰۴:۵۶:۱۲ +۰۰:۰۰

شهریور ۱۳۹۹

دروغ هایی در مورد خوشبختی

۱۳۹۹/۵/۲۸ ،۱۷:۵۱:۳۶ +۰۰:۰۰

روانشناسی خوشبختی در مورد خوشبختی زیاد صحبت شده است. به نظر می رسد بیشترین نظری که در این مورد در جامعه ی ما تکرار شده است این است: خوشبختی یک حس درونی است که [...]

دروغ هایی در مورد خوشبختی۱۳۹۹/۵/۲۸ ،۱۷:۵۱:۳۶ +۰۰:۰۰