اردیبهشت ۱۳۹۹

چطور پیش از ازدواج بزرگ شویم؟

۱۳۹۹/۲/۲۲ ،۲۰:۲۵:۵۴ +۰۰:۰۰

روانشناسی پیش از ازدواج در مشاوره با زوج ها یکسری مسایل خیلی تکرار می شود. چرا مادرت با من اینطور برخورد کرد. چرا برای تولدم این کاررا نکردید؟ چرا رفتار پدرت با من مثل [...]

چطور پیش از ازدواج بزرگ شویم؟۱۳۹۹/۲/۲۲ ،۲۰:۲۵:۵۴ +۰۰:۰۰

خونسرد های ترسو!

۱۳۹۹/۲/۲۲ ،۱۳:۵۹:۳۳ +۰۰:۰۰

چرا در موقعیت های ترس آور خونسرد هستیم؟ مردم به همدیگر نگاه می کنند! آنها ترس هایشان را نشان نمی دهند. ما متهمان را در دادگاه ها دیدیم، کسانی که شاید بدترین اتفاقات در [...]

خونسرد های ترسو!۱۳۹۹/۲/۲۲ ،۱۳:۵۹:۳۳ +۰۰:۰۰