اختیار یا اجبار؟

۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ،۰۷:۵۲:۲۹ +۰۰:۰۰

ف.خ         اجبار یا اختیار از دید روانشناسی  یک نفر نمی تواند بچه دار شود و در آرزوی آن است، دیگری با اختیار خود بچه دار نمی شود. هر دو از نگاه [...]