اردیبهشت ۱۳۹۹

خودخواهی بد نیست!

۱۳۹۹/۱/۳۱ ،۲۱:۴۵:۵۸ +۰۰:۰۰

روانشناسی خودخواهی  خودخواهی یعنی خواستن خود. هر چه از نیمکره غربی به سمت مشرق زمین می رویم خودخواهی ناپسندتر است. مردم مشرق زمین از قرن ها پیش یاد گرفتند که به دیگران بیشتر از [...]

خودخواهی بد نیست!۱۳۹۹/۱/۳۱ ،۲۱:۴۵:۵۸ +۰۰:۰۰

فروردین ۱۳۹۹

لطفا فقط سانسور کنید!

۱۳۹۹/۱/۱۰ ،۱۴:۰۸:۲۰ +۰۰:۰۰

ف.خ         سانسور یا خلق واقعیت جدید؟ ما تماشای یک تابلوی زیبا از طبیعت را دوست داریم و از آن لذت می بریم. دلمان می خواهد اطرفمان پر از مناظر قشنگ باشد [...]

لطفا فقط سانسور کنید!۱۳۹۹/۱/۱۰ ،۱۴:۰۸:۲۰ +۰۰:۰۰