فرد درون گرا خجالتی نیست

۱۳۹۸/۱۲/۲ ،۱۶:۵۶:۱۶ +۰۰:۰۰

ف.خ         تفاوت افراد درون گرا و برون گرا از دید روانشناسی می دانیم که هر یک از ما روی نقطه ای از طیف درون گرا - برون گرا قرار داریم. یعنی [...]