درباره ی دزد

۱۳۹۸/۹/۲۱ ،۱۹:۱۱:۲۵ +۰۰:۰۰

ف.خ                                دزد چرا دزدی می کند؟      چد روز پیش از پسری هفت ساله به نام داریس تست هوش [...]