علم یا انرژی مثبت

۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ،۱۶:۵۸:۰۳ +۰۰:۰۰

ف.خ         تاثیر علم بر زندگی ما دنیای ما دارد عوض می شود. معانی تغیر می کند و چیزهای باارزش دارند بی ارزش می شوند. این روزها همه ی ما یک ترس [...]