فروردین ۱۳۹۹

اسفند ۱۳۹۸

امیدواری انسان قشنگ است

۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ،۲۰:۳۰:۱۱ +۰۰:۰۰

ف.خ         امیدواری انسان  انسان در سخت ترین شرایط به امیدواری نیاز دارد. امیدواری کاری است که بشر آن را دوست دارد، به ویژه در روزهای دشوار. ما نیاز داریم به خوبی [...]

امیدواری انسان قشنگ است۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ،۲۰:۳۰:۱۱ +۰۰:۰۰

دی ۱۳۹۸

از امروز می گوییم دنیای جدید

۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ،۱۸:۵۹:۴۰ +۰۰:۰۰

ف.خ               دنیای آرمانی یا دنیای جدید؟ گاهی در نوشته هایم در مورد دنیای آرمانی نوشتم. دنیایی که در آن مرزها از بین رفته و انسان ها معیارهایشان را [...]

از امروز می گوییم دنیای جدید۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ،۱۸:۵۹:۴۰ +۰۰:۰۰