ما به تحریک نیاز داریم

۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ،۱۶:۰۷:۱۶ +۰۰:۰۰

ف.خ              نیاز به تحریک از دید روانشناسی  نیاز به تحریک : زندگی تا حالا سخت بوده، قرار است بعدها راحت شود. انسان همیشه با این ایده زندگی کرده است. [...]