اردیبهشت ۱۳۹۹

تا کی می توانیم وفادار بمانیم؟

۱۳۹۹/۲/۲۹ ،۰۸:۴۳:۴۱ +۰۰:۰۰

وفادار  بودن از دید روانشناسی هیچ چیز از من مهم تر نیست. این که چطور رفتار کنیم، رابطه هایمان به کجا کشیده شوند و تا کی وفادار بمانیم به این بستگی دارد که حال [...]

تا کی می توانیم وفادار بمانیم؟۱۳۹۹/۲/۲۹ ،۰۸:۴۳:۴۱ +۰۰:۰۰

اردیبهشت ۱۳۹۹

خودخواهی بد نیست!

۱۳۹۹/۱/۳۱ ،۲۱:۴۵:۵۸ +۰۰:۰۰

روانشناسی خودخواهی  خودخواهی یعنی خواستن خود. هر چه از نیمکره غربی به سمت مشرق زمین می رویم خودخواهی ناپسندتر است. مردم مشرق زمین از قرن ها پیش یاد گرفتند که به دیگران بیشتر از [...]

خودخواهی بد نیست!۱۳۹۹/۱/۳۱ ،۲۱:۴۵:۵۸ +۰۰:۰۰

مهر ۱۳۹۸