دی ۱۳۹۸

ما نمی توانیم اخلاق مدار باشیم

۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ،۱۹:۰۶:۱۷ +۰۰:۰۰

ف.خ               چرا نمی توانیم اخلاق مدار باشیم انسان ها همیشه با هم دعوا داشتند. هر چه تعدادشان بیشتر شد، گروه ها بزرگتر شدند و اختلاف ها هم جدی [...]

ما نمی توانیم اخلاق مدار باشیم۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ،۱۹:۰۶:۱۷ +۰۰:۰۰

قصه ی حکومت های مهربان

۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ،۱۹:۱۳:۰۵ +۰۰:۰۰

ف.خ               دوستی مردم و حکومت ؟ چقدر در مورد مردم دنیا چیزهای عجیب و غریب شنیدیم.  از نوع زندگی شان، کارهایی که انجام می دهند، حقوقی که می [...]

قصه ی حکومت های مهربان۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ،۱۹:۱۳:۰۵ +۰۰:۰۰