مرداد ۱۳۹۸

مکانیزم کمرنگ شدن عشق از دیدگاه نوروسایکولوژی

۱۳۹۸/۶/۲۲ ،۱۶:۵۳:۳۶ +۰۰:۰۰

ف.خ اکسی توسین هومون آغوش مکانیزم کمرنگ شدن عشق از دیدگاه نوروسایکولوژی: وقتی مرد و زن همدیگر را در آغوش میگیرند، اکسی توسین ترشح میشود. اکسی توسین هورمون آغوش است.   دوپامین باعث ترشح هورمون اکسی [...]

مکانیزم کمرنگ شدن عشق از دیدگاه نوروسایکولوژی۱۳۹۸/۶/۲۲ ،۱۶:۵۳:۳۶ +۰۰:۰۰

روانشناسی شکست عشقی با نظریه مثلث عشق

۱۳۹۸/۶/۱۸ ،۰۸:۳۶:۴۹ +۰۰:۰۰

روانشناسی شکست عشقی با نظریه مثلث                  عشق دکتر فائزه خانلرزاده توضیح شکست عشقی با نظریه  عشق استرنبرگ روانشناسی شکست عشقی با نظریه مثلث عشق: عشق [...]

روانشناسی شکست عشقی با نظریه مثلث عشق۱۳۹۸/۶/۱۸ ،۰۸:۳۶:۴۹ +۰۰:۰۰