آگوست 2019

مکانیزم کمرنگ شدن عشق از دیدگاه نوروسایکولوژی

2019-09-13T21:23:36+04:30

ف.خ اکسی توسین هومون آغوش مکانیزم کمرنگ شدن عشق از دیدگاه نوروسایکولوژی: وقتی مرد و زن همدیگر را در آغوش میگیرند، اکسی توسین ترشح میشود. اکسی توسین هورمون آغوش است.   دوپامین باعث ترشح هورمون اکسی [...]

مکانیزم کمرنگ شدن عشق از دیدگاه نوروسایکولوژی2019-09-13T21:23:36+04:30

روانشناسی شکست عشقی با نظریه مثلث عشق

2019-09-09T13:06:49+04:30

روانشناسی شکست عشقی با نظریه مثلث                  عشق دکتر فائزه خانلرزاده توضیح شکست عشقی با نظریه  عشق استرنبرگ روانشناسی شکست عشقی با نظریه مثلث عشق: عشق [...]

روانشناسی شکست عشقی با نظریه مثلث عشق2019-09-09T13:06:49+04:30
Call Now Buttonرزرو وقت مشاوره