حرف حساب دیکتاتور ها چیست؟

۱۳۹۸/۱۱/۷ ،۰۹:۲۸:۰۶ +۰۰:۰۰

ف.خ         روانشناسی دیکتاتورها حرف حساب دیکتاتور ها چیست؟ چیزی که روشن است این است که آن ها تشنه ی قدرت هستند. همه چیز باید در کنترل انها باشد. دیکتاتور ها از [...]