اردیبهشت ۱۳۹۹

هیچ شغلی شریف نیست!

۱۳۹۹/۲/۱۲ ،۱۲:۰۷:۱۵ +۰۰:۰۰

شغل شریف  با شنیدن این ترکیب چه شغلی به ذهنتان می آید ؟ احتمالا رفتگر یا به قول جدیدترها پاکبان. شغلی که مردم آن به پاکی و شرافت شناخته شده اند، چون افرادی زحمتکش [...]

هیچ شغلی شریف نیست!۱۳۹۹/۲/۱۲ ،۱۲:۰۷:۱۵ +۰۰:۰۰

اسفند ۱۳۹۸

شایعه اینهمه هم ترس ندارد!

۱۳۹۸/۱۲/۸ ،۱۱:۵۱:۱۸ +۰۰:۰۰

ف.خ              ماهیت شایعه از دید روانشناسی این روزها می گویند به شایعات توجه نکنید و اخبار مربوط به کرونا را از منابع معتبر دنبال کنید. آقای روحانی گفته فقط [...]

شایعه اینهمه هم ترس ندارد!۱۳۹۸/۱۲/۸ ،۱۱:۵۱:۱۸ +۰۰:۰۰

از بیماری کرونا بترسید!

۱۳۹۸/۱۲/۵ ،۱۷:۱۸:۵۷ +۰۰:۰۰

ف.خ         چگونگی اطلاع رسانی در مورد خطرات بیماری کرونا از دید روانشناسی همیشه خطراتی وجود دارد که مردم باید از آن مطلع  شوند. گروه هایی هستند که تریبون و رسانه ها [...]

از بیماری کرونا بترسید!۱۳۹۸/۱۲/۵ ،۱۷:۱۸:۵۷ +۰۰:۰۰