دی ۱۳۹۸

ایرانی ها با هوش نیستند

۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ،۱۹:۰۷:۴۴ +۰۰:۰۰

ف.خ               هوش از دید روانشناسی هر مطلبی که ده بار از منابع مختلف تکرار شود، جامعه آن را می پذیرد. هر چقدر که احمقانه باشد. برای نمونه اگر [...]

ایرانی ها با هوش نیستند۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ،۱۹:۰۷:۴۴ +۰۰:۰۰

اثر تبلیغات رسانه ای بر مغز

۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ،۱۹:۱۲:۰۵ +۰۰:۰۰

ف.خ               رسانه ، مغز و هیجان از دید روانشناسی نیاز نیست زیست یا پزشکی خوانده باشیم تا سلول های خاکستری را بشناسیم.  سلول هایی که قشر مغز ما [...]

اثر تبلیغات رسانه ای بر مغز۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ،۱۹:۱۲:۰۵ +۰۰:۰۰