چرا مرگ را باور می کنیم؟

۱۳۹۸/۹/۲۸ ،۱۰:۲۸:۵۹ +۰۰:۰۰

ف.خ                              از دست دادن یا به دست نیاودن؟ چرا مرگ را باور می کنیم؟ سخت ترین اتفاق زندگی چیست؟ به نظر [...]