شهریور ۱۳۹۸

انسان دروغگو خوب یا بد؟!

۱۳۹۸/۷/۵ ،۲۲:۲۸:۳۳ +۰۰:۰۰

ف.خ                  روانشناسی دروغ                 انسان درغگو خوب یا بد؟! قبلا گفتم شخصیت یک نقاب است. این جمله می تواند [...]

انسان دروغگو خوب یا بد؟!۱۳۹۸/۷/۵ ،۲۲:۲۸:۳۳ +۰۰:۰۰

روانشناسی شخصیت چیست

۱۳۹۸/۶/۳۱ ،۱۳:۱۵:۵۰ +۰۰:۰۰

ف.خ شخصیت چیست؟ روانشناسی شخصیت: حدود 100 سال از عمر روانشناسی می گذرد. و در این یک قرن افراد زیادی وارد دنیای بزرگ روانشناسی شدند. یکی از اولین سوالهایی که روانشناسان با آن مواجه [...]

روانشناسی شخصیت چیست۱۳۹۸/۶/۳۱ ،۱۳:۱۵:۵۰ +۰۰:۰۰