می 2020

چطور پیش از ازدواج بزرگ شویم؟

2020-05-12T00:55:54+04:30

روانشناسی پیش از ازدواج در مشاوره با زوج ها یکسری مسایل خیلی تکرار می شود. چرا مادرت با من اینطور برخورد کرد. چرا برای تولدم این کاررا نکردید؟ چرا رفتار پدرت با من مثل [...]

چطور پیش از ازدواج بزرگ شویم؟2020-05-12T00:55:54+04:30

فوریه 2020

از بیماری کرونا بترسید!

2020-02-24T20:48:57+03:30

ف.خ         چگونگی اطلاع رسانی در مورد خطرات بیماری کرونا از دید روانشناسی همیشه خطراتی وجود دارد که مردم باید از آن مطلع  شوند. گروه هایی هستند که تریبون و رسانه ها [...]

از بیماری کرونا بترسید!2020-02-24T20:48:57+03:30

دسامبر 2019

روانشناسی اجتماعی و قوانین

2019-12-03T20:38:49+03:30

ف.خ      فرهنگ و قوانین  چیزی به اسم فرهنگ سازی وجود ندارد! یکی دیگر از راه های فرهنگ سازی اصلاح باورهای نادرست جامعه است. اینطور به نظر می رسد که مردم مسئول باورها [...]

روانشناسی اجتماعی و قوانین2019-12-03T20:38:49+03:30

چیزی بنام فرهنگ سازی نداریم!

2019-12-02T16:10:40+03:30

ف.خ     فرهنگ سازی چیست؟ در این مورد باید فرهنگ سازی شود. این یکی از جواب های تکراری برای خیلی از مشکلات اجتماعی است.   فرهنگ سازی یعنی چه و دقیقا چطور انجام می [...]

چیزی بنام فرهنگ سازی نداریم!2019-12-02T16:10:40+03:30

اکتبر 2019

سپتامبر 2019