فوریه 2020

از بیماری کرونا بترسید!

2020-02-24T20:48:57+03:30

ف.خ         چگونگی اطلاع رسانی در مورد خطرات بیماری کرونا از دید روانشناسی همیشه خطراتی وجود دارد که مردم باید از آن مطلع  شوند. گروه هایی هستند که تریبون و رسانه ها [...]

از بیماری کرونا بترسید!2020-02-24T20:48:57+03:30

دسامبر 2019

روانشناسی دیدگاه های مختلف

2019-12-09T21:26:22+03:30

ف.خ                              بررسی درست و غلط بودن دیدگاه ها از منظر روانشناسی روانشناسی دیدگاه ها: ما در چند سال اخیر چیزهای زیادی [...]

روانشناسی دیدگاه های مختلف2019-12-09T21:26:22+03:30

روانشناسی اجتماعی و قوانین

2019-12-03T20:38:49+03:30

ف.خ      فرهنگ و قوانین  چیزی به اسم فرهنگ سازی وجود ندارد! یکی دیگر از راه های فرهنگ سازی اصلاح باورهای نادرست جامعه است. اینطور به نظر می رسد که مردم مسئول باورها [...]

روانشناسی اجتماعی و قوانین2019-12-03T20:38:49+03:30

چیزی بنام فرهنگ سازی نداریم!

2019-12-02T16:10:40+03:30

ف.خ     فرهنگ سازی چیست؟ در این مورد باید فرهنگ سازی شود. این یکی از جواب های تکراری برای خیلی از مشکلات اجتماعی است.   فرهنگ سازی یعنی چه و دقیقا چطور انجام می [...]

چیزی بنام فرهنگ سازی نداریم!2019-12-02T16:10:40+03:30

اکتبر 2019

سپتامبر 2019

نگاهی روانشناسانه به فرهنگ ارباب و رعیتی: تعارف

2019-09-27T22:25:03+03:30

ف.خ                   روانشناسی تعارف                            روانشناسی تعارف دکتر فائزه خانلرزاده     [...]

نگاهی روانشناسانه به فرهنگ ارباب و رعیتی: تعارف2019-09-27T22:25:03+03:30

آگوست 2019

شکاف نسلی 2

2019-09-09T19:15:53+04:30

ف.خ رفتار متفاوت جوامع مختلف در برابر شکاف فرهنگی شکاف نسلی 2: جوامع مختلف در مواجهه با شکاف فرهنگی با هم متفاوتند. عوامل مختلفی بر ظرفیت جامعه برای پذیرش تغییرات موثرند. به نظرم از [...]

شکاف نسلی 22019-09-09T19:15:53+04:30
Call Now Buttonرزرو وقت مشاوره