اردیبهشت ۱۳۹۹

چطور پیش از ازدواج بزرگ شویم؟

۱۳۹۹/۲/۲۲ ،۲۰:۲۵:۵۴ +۰۰:۰۰

روانشناسی پیش از ازدواج در مشاوره با زوج ها یکسری مسایل خیلی تکرار می شود. چرا مادرت با من اینطور برخورد کرد. چرا برای تولدم این کاررا نکردید؟ چرا رفتار پدرت با من مثل [...]

چطور پیش از ازدواج بزرگ شویم؟۱۳۹۹/۲/۲۲ ،۲۰:۲۵:۵۴ +۰۰:۰۰

خونسرد های ترسو!

۱۳۹۹/۲/۲۲ ،۱۳:۵۹:۳۳ +۰۰:۰۰

چرا در موقعیت های ترس آور خونسرد هستیم؟ مردم به همدیگر نگاه می کنند! آنها ترس هایشان را نشان نمی دهند. ما متهمان را در دادگاه ها دیدیم، کسانی که شاید بدترین اتفاقات در [...]

خونسرد های ترسو!۱۳۹۹/۲/۲۲ ،۱۳:۵۹:۳۳ +۰۰:۰۰

اسفند ۱۳۹۸

از بیماری کرونا بترسید!

۱۳۹۸/۱۲/۵ ،۱۷:۱۸:۵۷ +۰۰:۰۰

ف.خ         چگونگی اطلاع رسانی در مورد خطرات بیماری کرونا از دید روانشناسی همیشه خطراتی وجود دارد که مردم باید از آن مطلع  شوند. گروه هایی هستند که تریبون و رسانه ها [...]

از بیماری کرونا بترسید!۱۳۹۸/۱۲/۵ ،۱۷:۱۸:۵۷ +۰۰:۰۰

آذر ۱۳۹۸

روانشناسی اجتماعی و قوانین

۱۳۹۸/۹/۱۲ ،۱۷:۰۸:۴۹ +۰۰:۰۰

ف.خ      فرهنگ و قوانین  چیزی به اسم فرهنگ سازی وجود ندارد! یکی دیگر از راه های فرهنگ سازی اصلاح باورهای نادرست جامعه است. اینطور به نظر می رسد که مردم مسئول باورها [...]

روانشناسی اجتماعی و قوانین۱۳۹۸/۹/۱۲ ،۱۷:۰۸:۴۹ +۰۰:۰۰

چیزی بنام فرهنگ سازی نداریم!

۱۳۹۸/۹/۱۱ ،۱۲:۴۰:۴۰ +۰۰:۰۰

ف.خ     فرهنگ سازی چیست؟ در این مورد باید فرهنگ سازی شود. این یکی از جواب های تکراری برای خیلی از مشکلات اجتماعی است.   فرهنگ سازی یعنی چه و دقیقا چطور انجام می [...]

چیزی بنام فرهنگ سازی نداریم!۱۳۹۸/۹/۱۱ ،۱۲:۴۰:۴۰ +۰۰:۰۰

آبان ۱۳۹۸

مهر ۱۳۹۸