شهریور ۱۳۹۸

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

۱۳۹۸/۷/۹ ،۱۶:۳۶:۱۰ +۰۰:۰۰

ف.خ عجیب ترین آدم ها چه اختلال شخصیتی دارند؟ اختلال شخصیت اسکیزوتایپال: افرادی عجیب و غریب! ظاهرشان کاملا متفاوت است. همینطور سبک زندگی، افکار و ..  اسکیزوتایپال ها از نظر:  نحوه فکر کردن لباس [...]

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال۱۳۹۸/۷/۹ ،۱۶:۳۶:۱۰ +۰۰:۰۰

اختلال شخصیت مرزی

۱۳۹۸/۶/۱۹ ،۱۶:۳۴:۱۱ +۰۰:۰۰

ف.خ  شخصیت بوردرلاین یا مرزی چیست؟ اختلال شخصیت مرزی: اختلال شخصیت شیوه ای ناسازگارانه و همیشگی است. این شیوه شامل رفتار و تجربه درونی میشود. این الگو در روابط فردی و اجتماعی آشکار است. [...]

اختلال شخصیت مرزی۱۳۹۸/۶/۱۹ ،۱۶:۳۴:۱۱ +۰۰:۰۰

اختلال شخصیت خودشیفته

۱۳۹۸/۶/۱۲ ،۲۱:۱۶:۳۰ +۰۰:۰۰

ف.خ   شومن ها یا نارسیست ها اختلال شخصیت خودشیفته: شومن ها یا نارسیست ها! نامشان از یک افسانه یونانی آمده. نارسیوس. جوانی که عاشق عکس خود در آب شد. نارسیستها درک کاذبی از [...]

اختلال شخصیت خودشیفته۱۳۹۸/۶/۱۲ ،۲۱:۱۶:۳۰ +۰۰:۰۰

اختلال شخصیت نمایشی

۱۳۹۸/۷/۶ ،۱۳:۰۹:۵۸ +۰۰:۰۰

ف.خ   شخصیت هیستریک، نمایشی یا تئاتری: اختلال شخصیت نمایشی: آدم های تئاتری! افرادی که انگار همیشه در صحنه نمایش هستند. گویی دیگران آنها را تماشا میکنند. نمایشی ها بصورت افراطی میخواهند دیده شوند. [...]

اختلال شخصیت نمایشی۱۳۹۸/۷/۶ ،۱۳:۰۹:۵۸ +۰۰:۰۰