جلوی بچه هایتان با هم دعوا کنید!

۱۳۹۸/۹/۱۷ ،۱۷:۵۵:۳۸ +۰۰:۰۰

ف.خ                               روانشناسی دعوا در خانه جلوی بچه ها با هم دعوا نکنید، مشکلاتتان را آرام با هم مطرح کنید، زمانی که [...]