تواضع نداشته باش!

۱۳۹۸/۸/۹ ،۰۷:۵۰:۰۰ +۰۰:۰۰

ف.خ                                                       نگاهی دوباره به یک ویژگی خوب به [...]