خرداد ۱۳۹۹

غیرت ضعف است

۱۳۹۹/۳/۱۲ ،۱۷:۵۵:۴۰ +۰۰:۰۰

ریشه ی غیرت از دیدگاه روانشناسی خیلی از ویژگی ها درونی هستند و خیلی ها هم اکتسابی، یعنی ازمحیط به دست آمده اند و ریشه ای در دورن ما ندارند. غیرت از کجا آمده [...]

غیرت ضعف است۱۳۹۹/۳/۱۲ ،۱۷:۵۵:۴۰ +۰۰:۰۰

بهمن ۱۳۹۸

چه چیزهایی را از اخبار می شنویم؟

۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ،۱۷:۲۲:۳۴ +۰۰:۰۰

ف.خ            روانشناسی اخبار انتظار داریم چه مطالبی توسط خبرنگاران نوشته شود و گویندگان خبری برای ما بخوانند؟ اتفاقات جالب توجه،  جلسات مهم، جدیدترین تصمیمات افراد قدرتمند جهان، هر نوع تغییری [...]

چه چیزهایی را از اخبار می شنویم؟۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ،۱۷:۲۲:۳۴ +۰۰:۰۰

مهر ۱۳۹۸