غرب زده بودن یک دروغ است

۱۳۹۹/۴/۲۱ ،۱۳:۰۵:۰۶ +۰۰:۰۰

غرب زده بودن یعنی چه؟ روانشناسی روشنفکر و غرب زده واژه هایی که در جامعه ی ما به عنوان توهین استفاده می شوند. خیلی از افراد تلاش می کنند برای اثبات حقانیت شان، خود [...]