آزادی ام در خاورمیانه آرزوست

۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ،۱۷:۵۲:۱۷ +۰۰:۰۰

ف.خ     اصلا آزادی یعنی چه؟ می گویند آزادی تعریف مشخصی ندارد، یک مفهوم انتزاعی است که نمی شود آن را کامل و جامع تعریف کرد. وقتی حرف از آزادی می شود عده ا [...]