مختصری درباره ی پارافیلیا

۱۳۹۹/۳/۳ ،۰۷:۱۰:۴۳ +۰۰:۰۰

انحراف جنسی یا پارافیلیا چیست؟ روانشناسی بالینی انسان ها در نوجوانی برای اولین بار لذت جنسی را تجربه می کنند. بیشتر افراد در این سنین درباره ی تجربیات جنسی کنجکاو شده، جذب جنس مخالف [...]