دسامبر 2019

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 3

2019-12-13T13:48:26+03:30

ف.خ                              روانشناسی زیبایی       از دیدگاه روانشناسی انسان تمایل دارد معشوق زیبا داشته باشد، چون مغز بشر به دنبال دریافت [...]

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 32019-12-13T13:48:26+03:30

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 2

2019-12-12T22:48:08+03:30

ف.خ                              روانشناسی زیبایی       پیشتر در مورد زیبایی صحبت کردیم، زیبایی که با حواس پنجگانه دریافت می شود و به [...]

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 22019-12-12T22:48:08+03:30

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 1

2019-12-12T22:45:11+03:30

ف.خ                           روانشناسی زیبایی خیلی ها می گویند زیبایی تکراری می شود، به مالت نناز به شبی بنده به حسنت نناز به تبی بنده [...]

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 12019-12-12T22:45:11+03:30
Call Now Buttonرزرو وقت مشاوره