آذر ۱۳۹۸

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 3

۱۳۹۸/۹/۲۲ ،۱۰:۱۸:۲۶ +۰۰:۰۰

ف.خ                              روانشناسی زیبایی       از دیدگاه روانشناسی انسان تمایل دارد معشوق زیبا داشته باشد، چون مغز بشر به دنبال دریافت [...]

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 3۱۳۹۸/۹/۲۲ ،۱۰:۱۸:۲۶ +۰۰:۰۰