لطفا فقط سانسور کنید!

۱۳۹۹/۱/۱۰ ،۱۴:۰۸:۲۰ +۰۰:۰۰

ف.خ         سانسور یا خلق واقعیت جدید؟ ما تماشای یک تابلوی زیبا از طبیعت را دوست داریم و از آن لذت می بریم. دلمان می خواهد اطرفمان پر از مناظر قشنگ باشد [...]