مثلث کارپمن

۱۳۹۸/۶/۲۲ ،۱۷:۱۷:۱۳ +۰۰:۰۰

ف.خ             نگاه روانشناسی به یک سبک زندگ بیمارگون:             مثلث کارپمن: دستم نمک نداره هر چی بیشتر خوبی می کنم بیشتر بدی می [...]