بهمن ۱۳۹۸

لطفا از کسی نخواهید گذشت کند!

۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ،۱۹:۲۷:۰۵ +۰۰:۰۰

ف.خ                  گذشت از دید روانشناسی یعنی چه؟ به ما خیلی گفتند که بهتر است گذشت کنیم، بدی ها را فراموش کنیم و کسانی را که به ما [...]

لطفا از کسی نخواهید گذشت کند!۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ،۱۹:۲۷:۰۵ +۰۰:۰۰

شهریور ۱۳۹۸

رهایی از مثلث کارپمن

۱۳۹۸/۶/۲۰ ،۱۱:۵۸:۲۵ +۰۰:۰۰

ف.خ روانشناسی شرایط سخت رهایی از مثلث کارپمن: کارپمن گفته از لحاظ روانشناسی ما یک سبک زندگی ناسالم داریم. بعضی افراد در زندگی نقش های بیمارگون را به عهده گرفته، در یک زنجیره ناسالم [...]

رهایی از مثلث کارپمن۱۳۹۸/۶/۲۰ ،۱۱:۵۸:۲۵ +۰۰:۰۰