می 2020

چطور پیش از ازدواج بزرگ شویم؟

2020-05-12T00:55:54+04:30

روانشناسی پیش از ازدواج در مشاوره با زوج ها یکسری مسایل خیلی تکرار می شود. چرا مادرت با من اینطور برخورد کرد. چرا برای تولدم این کاررا نکردید؟ چرا رفتار پدرت با من مثل [...]

چطور پیش از ازدواج بزرگ شویم؟2020-05-12T00:55:54+04:30

خونسرد های ترسو!

2020-05-11T18:29:33+04:30

چرا در موقعیت های ترس آور خونسرد هستیم؟ مردم به همدیگر نگاه می کنند! آنها ترس هایشان را نشان نمی دهند. ما متهمان را در دادگاه ها دیدیم، کسانی که شاید بدترین اتفاقات در [...]

خونسرد های ترسو!2020-05-11T18:29:33+04:30

فوریه 2020

کرونا چیزی از انسان نمی داند!

2020-02-15T21:10:12+03:30

ف.خ                   روانشناسی و ویروس کرونا نمی دانم از بین افرادی که از پنجره های خانه هایشان  داد می زند "روغنش رو زیاد کن" و به هم [...]

کرونا چیزی از انسان نمی داند!2020-02-15T21:10:12+03:30

اکتبر 2019

Call Now Buttonرزرو وقت مشاوره