مکانیزم عشق در مغز

۱۳۹۸/۶/۱۲ ،۱۷:۲۷:۱۹ +۰۰:۰۰

  مولکول عشق  و انتقال دهنده های عصبی   مکانیزم عشق در مغز: اولین مرحله عاشقی جذب شدن است. فرد کشش روحی شدید به معشوق احساس میکند. این کشش ناخواسته است. این شیفتگی باعث میشود [...]