قصه ی سطل زباله

۱۳۹۸/۹/۱۳ ،۰۷:۳۰:۴۱ +۰۰:۰۰

ف.خ      شهری پر از سطل زباله دو کودک آزار کودکی را که در سطل زباله خم شده بود، به درون آن انداختند، خندیدند و از این صحنه فیلم گرفتند. این خبر خیلی [...]