آنها دارند لجبازی می کنند

۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ،۰۸:۱۹:۲۵ +۰۰:۰۰

ف.خ          افرادی که لجبازی می کنند باید محاکمه شوند در شرایطی که همه ی پزشکان هشدار می دهند از حضور در اماکن شلوغ پرهیز کنید و در خانه بمانید، پشت سر [...]