سورپرایز وزیر جوان

۱۳۹۸/۹/۲۲ ،۲۰:۱۱:۰۶ +۰۰:۰۰

ف.خ                              حکایت این روزهای سرزمینم هفته ای که گذشت شروع یک دوره ی جدید بود. هفته ی خاموشی تلویزیون، آویزان کردن [...]