اسفند ۱۳۹۸

شایعه اینهمه هم ترس ندارد!

۱۳۹۸/۱۲/۸ ،۱۱:۵۱:۱۸ +۰۰:۰۰

ف.خ              ماهیت شایعه از دید روانشناسی این روزها می گویند به شایعات توجه نکنید و اخبار مربوط به کرونا را از منابع معتبر دنبال کنید. آقای روحانی گفته فقط [...]

شایعه اینهمه هم ترس ندارد!۱۳۹۸/۱۲/۸ ،۱۱:۵۱:۱۸ +۰۰:۰۰

دی ۱۳۹۸

واقعیت چطور تحریف می شود؟

۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ،۱۴:۵۴:۰۲ +۰۰:۰۰

ف.خ                 تحریف واقعیات از دید روانشناسی تحریف واقعیت : تا بحال به صدای ضبط شده ی خود گوش کردید؟ مکالمه ی خود با دیگری یا فیلمی از [...]

واقعیت چطور تحریف می شود؟۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ،۱۴:۵۴:۰۲ +۰۰:۰۰