شهریور ۱۳۹۸

مرداد ۱۳۹۸

روانشناسی عشق و ژنتیک

۱۳۹۸/۶/۱۲ ،۲۱:۴۴:۳۹ +۰۰:۰۰

  اثر ژنتیک بر سرنوشت؟!   روانشناسی عشق و ژنتیک: ژن GENE  به معنی پنهان است. جالب است بدانید ژن در زبان کردی همان زن است. یک چیز جالب دیگر! جن، موجود نامرئی، همان ژن [...]

روانشناسی عشق و ژنتیک۱۳۹۸/۶/۱۲ ،۲۱:۴۴:۳۹ +۰۰:۰۰