فروردین ۱۳۹۹

انعطاف پذیرها را می شود دوست داشت

۱۳۹۹/۱/۱۸ ،۱۸:۴۵:۰۸ +۰۰:۰۰

نشانه ی انعطاف پذیری از دیدگاه روانشناسی اگر می خواهید شخصیت سالم را از بیمار تشخیص دهید فقط باید به یک نشانه توجه کنید: " انعطاف پذیر بودن" از یک انسان سالم و طبیعی [...]

انعطاف پذیرها را می شود دوست داشت۱۳۹۹/۱/۱۸ ،۱۸:۴۵:۰۸ +۰۰:۰۰

بهمن ۱۳۹۸

شخصیت من بی ارزش است

۱۳۹۸/۱۱/۷ ،۰۹:۳۵:۵۲ +۰۰:۰۰

ف.خ     روانشناسی شخصیت هر کدام از ما دو تصویر کلی در ذهنمان دایم. یک تصویر از خود یک تصویر از دنیا این تصویرها در سال های اول زندگی ساخته می شوند.  فروید می [...]

شخصیت من بی ارزش است۱۳۹۸/۱۱/۷ ،۰۹:۳۵:۵۲ +۰۰:۰۰