اختلال جامعه ی وابسته

۱۳۹۹/۱/۶ ،۰۸:۵۴:۳۲ +۰۰:۰۰

ف.خ         تفکر وابسته از دید روانشناسی مردم به دولت ها وابسته هستند. دولت ها از مردم مالیات می گیرند که آسایش و رفاه آنها را تامین کنند. برای سرمایه های کشور [...]