اردیبهشت ۱۳۹۹

شعارهایی که شعار نبودند!

۱۳۹۹/۲/۶ ،۲۰:۲۷:۱۶ +۰۰:۰۰

شعار و تعریف زندگی  حدود صد سال پیش زمانی که مردم از ترس بیماری در خانه هایشان مانده بودند، احتمالا به این نتیجه رسیده بودند که چقدر سلامتی مهم است. آزادانه قدم زدن در [...]

شعارهایی که شعار نبودند!۱۳۹۹/۲/۶ ،۲۰:۲۷:۱۶ +۰۰:۰۰

بهمن ۱۳۹۸

همه ی مشکلات حل نمی شوند!

۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ،۱۷:۳۷:۵۳ +۰۰:۰۰

ف.خ                   حل مشکلات از دیدگاه روانشناسی بدون شعار! حل، مشکلات، زندگی ... کلماتی که هزاران بار کنار هم چیده شده اند. در کتاب ها، مشاوره ها، [...]

همه ی مشکلات حل نمی شوند!۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ،۱۷:۳۷:۵۳ +۰۰:۰۰